Háttérelemzések

Az emberölések nemzetközi és a hazai statisztikai anomáliáinak felderítése

2019. május 04. - John Nethem

Az emberölések nemzetközi és a hazai statisztikai anomáliáinak felderítése

 

Egyre gyakrabban fordul elő az utóbbi években, hogy az EMBERÖLÉSEK tekintetében Magyarország többször emlegetett ország, ahol az emberölések száma növekedett.
Különösen éles vita pattan ki, amikor a nyugat-európai és a magyar statisztikai értékek összehasonlítása történik, akár a német adatok összevetésekor, ahol a német statisztika majdnem feleakkora rátát mutat, mint a magyar.
homicide_europe01.jpg
Mindeközben a hazai statisztikai adatok éppen az ellenkezőjét igazolják.

Hol lehet a hiba, illetve ki téved ? 

A hazai és nemzetközi intézmények adatforrásai

1.) A hazai adatforrások

a.) KSH

b.) rendőrségi nyilvántartás

c.) ügyészségi nyilvántartás 

 

2.) A nemzetközi adatforrások

a.) ENSZ

b.) EU ( EUROSTAT)

c.) OECD

 

Mint a forráskutatásokból kiderül, a nemzetközi adatforrások egyértelműen a nekik megküldött nemzeti adatokból dolgoznak. Sok esetben pedig nem külön-külön, hanem mondjuk az EU adatforrása az ENSZ-nél meglévő forrás. Ebből a szempontból ez konzekvens, csak ha éppen az adat hibás, akkor ez a hibás adat vonul végig a nemzetközi szervezetek valamennyi szintjén, és ez kerül nyilvánosságra a nemzetközi médiában. Ilyenkor már az anomáliák fölkutatása, kiderítése és korrigálása eredménytelen, az emberi gondolkodási és viszonyítási folyamatba a HIBÁS  adat került be, és mindenki azzal számol, - a nemzetközi szervezetek adatbázisaiban NEM KERÜLNEK átvezetésre - a javított értékeket csak a szakavatott és a tényadatokhoz ragaszkodó megszállottak veszik figyelembe.

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/magyarorszag-a-legbiztonsagosabb-az-eu-ban---dobbenjen-le-on-is.667031.html

https://www.bumm.sk/belfold/2018/08/21/magyarorszagon-ketszer-nagyobb-valoszinuseggel-valhat-gyilkossag-aldozatava-mint-szlovakiaban

https://hafr.blog.hu/2018/10/14/magyarorszag_az_egyik_legveszelyesebb_hely_europaban

 

 

 

homicide_hungary_ensz01.jpg

 

A hibás adatok legalapvetőbb és legtöbb oka a nemzeti MÓDSZERTANOK eltéréseiben keresendő.

A módszertan lényegi dolga, hogy mi az, ami emberölésnek tekintendő, és mi az, ami gyilkosságként, mint szándékos ( és különös kegyetlenségből) elkövetett.

eu_statisztika_emberolesek.jpg

 

A  honi média itt-ott már meglátta az anomáliákat, csak a kellő körültekintő elemzés hiányában - mondhatjuk rosszhiszemű hozzáállásból, -  inkább a hatóságokra fogták , miszerint kozmetikázzák az adatokat.

https://hungarytoday.hu/100-or-200-murders-per-year-something-is-wrong-with-hungarys-homicide-statistics/

The numbers continued to decline into 2010, reaching data similar to the statistics of the early 1960s (130-170 murders per year). In 2015, the number of homicides dropped below 100.
Hungary Today asked Orsolya Bolyky, fellow researcher and the deputy’s head of the National Institute of Criminology, about the possible reasons behind the different statistics. According to Bolyky, the Hungarian data holder (Hungarian Central Statistical Office KSH) provides different data than Eurostat. She claims the new data includes all attempted murders since 2015. It remains unknown why KSH has begun sending different data. However, Bolyky mentioned that worldwide statistics about homicides usually just include intentional homicides.
This is when the death of a victim is registered as a murder by the police. Bolyky said the number could be varied by the end of the investigative or court case. For example, if a case turns out to be a suicide, it would not alter the outcome 100 percent as it did the previous three years.

 

        Nemrégiben a HVG írt egy elég vehemens cikket róla, ám a valós adatok és okok után már ő sem nézett utána, megelégedett a források eltérő értékeivel. 

hvg_emberoles_statisztika.jpg

 

 A 2015. év szembetűnően kirívó eltérése világít rá igazán arra, hogy alaposabban szemügyre vegyük a számosság összetevőit.

emberoles_bizonyitek_71migranshalal.jpg

Mint bizonyára nagyon sokan emlékeznek rá, 2015.  augusztusában Ausztriában ("parndorfi ügy") egy az út szélén hagyott kamionnál derült fény arra, hogy a kamionban 71  halott ember van, akik illegálisan próbáltak Németországba eljutni.

Mivel a magyar hatóság jóval előrébb tartott már az ügy előzménycselekedeinek a felkutatásában is (és valamennyiük halála még Magyarországon történt) , így a teljes bírósági eljárás is Magyarországon folytatódott, a 71 halálesetet ( 59 férfi, 8 nő, 4 gyerek)  okozó cselekmény különös kegyetlenséggel, több, részben tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette  katagóriában került tárgyalásra.

Mint látható, a 71  haláleset is szerepel a 2015-ös EMBERÖLÉS  statisztikai adataiban.

Ezzel párhuzamosan viszont például a 2016-os berlini terrortámadás ( karácsonyi vásározó tömegbe hajtottak kamionnal)  12 halottja nem ebben a kategóriában található, mint ahogy a 2017-es manchesteri koncerten magát fölrobbantó terrorista 22 halálos áldozata sem a brit statisztikákban...

Ugyanakkor a HVG  cikkére még 2019. februárjában reagált az ügyészség, de ez már jó médiaszokás szerint a kutyát sem érdekelte, a  dezinformálás ugyanúgy folytatódik, ahol előtte..

A HVG legutóbbi számában – anélkül, hogy előzetesen arról a Legfőbb 
Ügyészséget, a Belügyminisztériumot vagy az ORFK-t megkérdezte volna –
valótlanul azt állította, hogy a 2015-ös és 2016-os szándékos emberölési
adatok „hazai fogyasztásra” lényegesen alacsonyabbak, mint az Eurostatnak
megküldött adatok. Valójában az újság két teljesen eltérő adattartalmú
halmazt vetített egymásra, ebből valótlan tartalmú következtetésekre
jutva
.


Az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika (ENYÜBS)
minden évben kimutatja – az emberöléseken belül – a szándékos befejezett emberölések számát,
tehát azt a szándékos bűncselekményi számot, ami ténylegesen a sértett
halálával jár.


2014-ig az Eurostat (az Európai Statisztikai Hivatal) ezen befejezett
emberölések számadatait vette át.


Ezt követően az Eurostat új fogalomkör szerint gyűjti az adatait. Ez a
bűncselekmények nemzetközi statisztikai célú osztályozási rendszere.
Az Eurostat „szándékos emberölés” fogalma nem csak a befejezett, hanem a kísérleti,
vagy előkészületi szakban maradt emberölések számát is tartalmazza.
Ezen túlmenően, az Eurostat a szándékos emberölés fogalomkörébe
vonta az emberrablás azon minősített esetét, amikor szándékos emberölés
is megvalósul.


Az Eurostat szempontjai szerinti szándékos emberölés adatköre tehát
lényegesen szélesebb, mint a szándékos befejezett emberölések ENYÜBS
szerinti köre.

A 71 migráns halálával járó eset is a lap csúsztatása, mivel ez a
cselekmény több emberen elkövetett emberölés bűntettének minősül, amely a
büntetőjog szerint 1 rendbeli bűncselekmény akkor is, ha akárhány – jelen
esetben 71 – ember halálával jár.
Ekként a bűnügyi statisztikában is 1 bűncselekményként szerepel.


Mindezen információt a HVG számára is megadta volna a rendőrség vagy az
ügyészség, amennyiben igényt tartott volna rá.

 

Az EMBERÖLÉS statisztikai kategória meghatározása és tartalma:

emberoles_meghatarozas01.jpg

Ha ezen új statisztikai módszertan szerint kellene elküldeni a statisztikai adatokat, akkor valamennyi ország egyik évről a másikra több évtizednyit visszazuhanna, és a grafikonok meredeken emelkednének, mint ahogyan a német adatokon lentebb látni lehet.

unodc_definition_of_homicide.png

 

A magyar ügyészség statisztikája elkülöníti a rendőrségi EMBERÖLÉS statisztikai sorából az  EMBERÖLÉSI KÍSÉRLETET, megkapva így a NEMZETKÖZI statisztikai módszertanhoz közelebb álló adatot: 

homicide_hungary01.jpg

 

 2013-ig még az adatok rendben voltak. azt követő években gyűrűzött be a hibás szám:

homicide_hungary2009-2013.jpg

 A MAGYAR  emberölések valódi száma a nemzetközi kategória szerint a következő:

homicide_hungary_komplex2019a.jpg

Ezek alapján tehát a magyar emberölési ráta a nemzetközi besorolása hibás:

 

homicide_osszevetes01.jpg

Budapesten 2018-ban az emberölések száma 27 (2017-ben 34) , ebből a szándékos és befejezett embölés 16. Országosan pedig az összes szándékos befejezett emberölések száma 78.  ( az emberölés kategóriában pedig 146 eset szerepel ---1,49 / 100 ezer lakos--- , mely tartalmazza az emberölési kísérletet és a halált okozó testi sértést is. Valószínüleg  ez utóbbit fogják a nemzetközi statisztikák is hozni, ami megint eltérést mutat más országok reális összehasonlításában)

2,06 eset/100 ezer lakos helyett 1,03 eset/100 ezer lakos 2016-ban:

homicide_osszevetes02.jpg

 

A NÉMET adatok:

nemet_emberolesek2017.jpg

 

nemet_gyilkossagstatisztika_2018.jpg

 

 Ha a német adatokat nézzük:

2016 - 2418 eset    82,5 millió lakosnál a 100 ezer lakosra jutó  emberölések száma 2,93

2017 - 2379 eset   82,8 millió lakosnál a 100 ezer lakosra jutó emberölések száma 2,87

2018 - 2471 eset   a 010000 és a 020000 kategória összesített értéke, miközben a nemzetközi adatokba a német csak a 010000 kódsort jelenti, a magyar  mind a kettőt.  Ezért mutat a magyar statisztika a nemzetközi mezőnyben jelentősen rosszabb eredményt.

Németország esetén a csak 010000 kódsorral számolva a 901  gyilkosság 100 ezerre jutó száma (83,2 milliós lakosnál)  1,08  , de ha a 010000+020000 adatsorral számolunk 901+1570 = 2471 emberölés, akkor bizony 2,97 jön ki.

 Ezek alapján a német helyzet nem javul, hanem rosszabbodik.

 

A   magyar  nyilvántartásban az EMBERÖLÉS  kategória alatt szerepel 

  • kitervelt gyilkosság, szándékos emberölés, és a különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés : halálllal végződő ( INTENTIONAL HOMICIDE)
  • az emberölési kísérlet   (ATTEMPTED HOMICIDE)

 

Ez okozza a HVG által is jelzett eltéréseket a nemzetközi és a hazai nyilvántartásokban.

 

 A magyar statisztikai adatok elérhetőek a PRE-STAT rendszerében ( ügyfélkapu belépés szükséges).

https://bunmegelozes.blog.hu/2018/07/02/interaktiv_terkepen_a_hazai_bunozes#more14087855

 Kiegészítés    2020. február 8.

Mai híradásban jelent meg a továbbra is HIBÁS adatokkal való munka alapján az, hogy Magyarország a 100 ezer lakosra vetítve az 5. legtöbb gyilkosságot elszenvedő ország  Európában.

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200208/felkerult-magyarorszag-europa-leghalalosabb-orszagainak-listajara-415123?utm_source=index.hu&utm_medium=doboz&utm_campaign=link

Érthetetlen, hogy a nemzetközi adatokat felhasználók és a cikkeket írók ilyen korlátoltságban szenvedjenek, és a későbbiekben is a HAMIS adatok révén TÉVES interpretációkkal feketítsenek be országokat.

 

 

 

 

 

 Források:
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/compendium/focusonviolentcrimeandsexualoffences/yearendingmarch2016/homicide
https://ourworldindata.org/homicides
https://dataunodc.un.org/crime/intentional-homicide-victims
http://ugyeszseg.hu/kozerdeku-adatok/statisztikai-adatok/bunozes-es-igazsagszolgaltatas/
http://ugyeszseg.hu/pdf/ogy_besz/ogy_beszamolo_2017_eng.pdf
https://www.oecd.org/cfe/HUNGARY-Regions-and-Cities-2018.pdf
https://www.bka.de/EN/CurrentInformation/PoliceCrimeStatistics/2018/pcs2018_node.html;jsessionid=0940D09000B1AA891A4E1054522546B3.live2302
 https://hungarytoday.hu/100-or-200-murders-per-year-something-is-wrong-with-hungarys-homicide-statistics/
https://hungarianspectrum.org/tag/homicide-rates/
http://ugyeszseg.hu/repository/Criminality_and_CriminalJustice_2008_2017.pdf
https://hungarytoday.hu/budapests-2018-murder-rate-lower-than-london-or-nyc-while-hungarys-annual-murder-rate-remains-higher-than-the-uks/
https://knoema.com/atlas/Hungary/Homicide-rate
https://www.indexmundi.com/facts/hungary/indicator/VC.IHR.PSRC.P5
https://data.worldbank.org/indicator/VC.IHR.PSRC.P5?view=map
https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/03/21/jelentosen-csokkent-a-buncselekmenyek-szama
https://spiler.blog.hu/2018/04/04/meg_adatokat_is_hamisit_az_index_hogy_mentegethesse_a_migransokat
https://joallamjelentes.uni-nke.hu/2018_pages/pages/B.2.3.pdf 
 https://www.okri.hu/index.php/kutatas/kutatasok
 https://bunmegelozes.blog.hu/2018/07/02/interaktiv_terkepen_a_hazai_bunozes
http://ugyeszsegiszemle.hu/hu/201702/letoltes

A bejegyzés trackback címe:

https://korrektelemzesek.blog.hu/api/trackback/id/tr9214804614

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

fofilozofus · http://megmondomhogymihulyeseg.blog.hu/ 2020.01.15. 20:04:34

Aztakurva. Ezt honnan lehetett kitalálni? Ehhez nagyon sok munka kellett. Gratula.

Bogomil 2020.02.08. 20:21:41

Szép munka! Pontosan valami ilyesféle kategóriaproblémát sejtettem, mikor a rendőrség friss közleményét (www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/szervezeti-hirek/a-valos-emberolesi-adatok ) olvasván keresgéltem egy kicsit, és idetaláltam. Viszont a rendőrség megtanulhatni tisztességesen kommunikálni Ez a mondat például, hogy az "adatbázis nem az elkövetési idő, hanem a statisztikában való rögzítés időpontja szerint tartalmazza a bűncselekményeket" teljesen zavaros, és szerintem nem igazán érinti a probléma poszt által elemzett lényegét. Emellett abszurd a statisztikai vitában azzal érvelni, hogy "Budapest nyerte el az „Európa legjobb úti célja 2019” díjat", különösen, hogy ez egy leginkább pénzért megszerezhető reklámdíj.